Z historie našeho závodu

Fmm Europe, SE - historické foto továrnyTovárna, kterou nyní využívá naše společnost, má za sebou dlouhou historii poznamenanou dvěma světovými válkami a hospodářskými krizemi. Původně byla továrna vystavěna pro potřeby textilního průmyslu a poprvé byla do provozu uvedena v roce 1828. Expanze textilního průmyslu s sebou nesla nutnost výroby nových strojů, které pomohly ke vzniku slévárny šedé litiny a tím dostala údržbářská dílna definitivně charakter strojírenského závodu. Vedle výroby strojů rozvinul závod samostatný program výroby transmisí, který zůstal na dlouhou dobu hlavním výrobním programem. Také se v areálu závodu začaly stavět parní stroje a vodní turbíny.

V 80. letech 19. století si další rozvoj výroby vyžádal rozšíření závodu o další budovy a rozšiřování vyvrcholilo stavbou moderní železobetonové haly z let 1913-14, která díky své nadčasovosti slouží bez větších úprav i dnešním potřebám.

Další rozvoj přišel v meziválečném období, kdy se v roce 1928 otevřela nová slévárna ve své době jedna z nejlepších na českém území. Bohužel další rozvoj zabrzdila celosvětová hospodářská krize. V roce 1939 nastala druhá světová válka a s ní změna programu výrobního závodu. Lnářský program závodu se stal podružným, i když se rozšířil o předpřádací stroj německé konstrukce. Po spojeneckém bombardování německé základny Peenemünde v srpnu 1943 se výroba spalovacích komor pro rakety V2 přestěhovala do našeho závodu s další výrobou zbrojařského charakteru. Konec války a poválečné období znamenalo opět určitou stagnaci výroby, kde pouze lnářský program udržoval život závodu na omezené ploše strojírny.

Historie Historie

V roce 1950 byl s konečnou platností závod vyjmut z rámce textilního průmyslu a stal se skutečným strojírenským závodem zaměřeným na výrobu textilních strojů. V následujících letech byl závod modernizován zejména ve směru sociální vybavenosti pro zaměstnance. Další milník přišel po sametové revoluci, kdy v návaznosti na propad textilního průmyslu došlo k ukončení výroby ve všech prostorách závodu.

Dnes je hlavní snahou společnosti Fmm Europe, SE vrátit tanvaldské továrně její rozměrovost, využitelnost, prosperitu pro danou lokalitu, a to pokud možno postupnou modernizací a rozšiřováním výroby celého potenciálu závodu.

  • Fmm Europe. SE
  • Fmm Europe. SE
  • Fmm Europe. SE
  • Fmm Europe. SE
  • Fmm Europe. SE
  • Fmm Europe. SE
0 1 2 3 4 5